Metamatrix finns numera på metamatrix.se.

Arbeta med IT

Data är information

IT är en förkortning för ordet informationsteknik och täcker idag ett mycket brett spann av områden, men en IT-specialist arbetar i regel med datautveckling. Vad är då det? Jo, ordet data betyder rätt och slätt information och en IT-specialist arbetar med att strukturera, analysera, presentera och sprida information via nätet. Det är datautvecklaren som kommer på nya sätt att bygga hemsidor; som utvecklar spel eller appar och som kommer på nya kommunikationsmetoder online. En IT-specialist kan vara specialiserad på något särskilt och vanliga titlar inkluderar nätverkstekniker, IT-arkitekt, spelutvecklare, sökmotoroptimerare och digital strateg - men det finns dussintals fler och nya tillkommer för varje år som går. Som specialist kan man vara med och skapa svenskt casino som ett exempel. Den digitala utvecklingen rusar framåt och många menar att det är IT som är vår framtid.

Utbildning

It kan man utbilda sig inom via väldigt många kanaler. Man kan gå gedigna universitetsutbildningar vid renommerade högskolor och universitet; man kan utbilda sig via folkhögskolan eller yrkeshögskolan - eller så kan man lära sig själv genom enträget studium online (fast det kräver en viss typ av karaktär). IT-utbildningar erbjuds ofta i distansform vilket gör att man kan kombinera utbildning med arbete eller andra studier.

IT-kompetens snart som grundkrav

Kraven på IT-kompetens i största allmänhet kommer bara att växa - snart nog kommer IT-kompetens vara lika grundläggande som kunskaper i språk och matematik. Man skulle kunna betrakta IT som ett eget språk - det finns väldigt många termer att lära sig och ju fler man behärskar, desto lättare är det att bli IT-proffs, oavsett vilken inriktning man tar. Kanske du kommer att jobba med att ta fram en casino bonus på ett casino framöver.